ยีสต์สกัด

บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิต "ยีสต์สกัด" รายแรกในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำจำกัดความของ "ยีสต์สกัด" ว่า หมายถึง "วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ ที่ปกติมนุษย์ใช้บริโภค โดยได้จากพืชหรือสัตว์ โดยผ่านวิธีการทางกายภาพ"
Kosher Halal GMP-HACCP ISO  9001 ISO 14001 ISO 22000


ยีสต์สกัด เป็นวัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ ซึ่งได้จากกระบวนการสกัดสารประกอบที่มีประโยชน์ออกจากเซลล์ยีสต์ ซึ่งอุดมด้วยกรดอะมิโน, โปรตีน, เกลือแร่ และวิตามิน

การใช้ ยีสต์สกัด

ใช้เพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นในอาหาร ที่ประกอบประจำวัน ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร , อุตสาหกรรมผลิตอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน และอุตสาหกรรมผลิตวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร
 

 
YE-21TF
 

ผลิตภัณฑ์ยีสต์สกัด

ยีสต์สกัด มี 3 ชนิด คือ

1.YE-21TF  ชนิดเข้มข้น และชนิดผง
- ให้รสชาติปลาทะเล
- อุดมด้วยกรดอะมิโน, โปรตีน, เกลือแร่ และวิตามิน
- มีกลูตาเมตอิสระ และ IG
- ปริมาณการใช้ 0.3-3.0 %

- บรรจุภัณฑ์ 10 กก./กล่อง และ 20 กก./กล่อง

YE-21V
 

2.YE-21V ชนิดเข้มข้น และชนิดผง

- ให้รสชาติของเนื้อ
- ให้คุณค่าสารอาหาร  เช่น กรดอินทรีย์, เกลือแร่
- ปริมาณการใช้ 0.2-1.0 %
- บรรจุภัณฑ์ 10 กก./กล่อง และ 20 กก./กล่อง

VERTEX IG 20
 

3.VERTEX IG 20 ชนิดเข้มข้น และชนิดผง      

- ให้รสชาติอาหารทะเล
- มี IG สูง
- อุดมไปด้วยกรดอินทรีย์ (เช่น Succinic Acid) และเกลือแร่
ซึ่งช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารได้ดี
- ปริมาณการใช้ 0.03-0.6 %
- บรรจุภัณฑ์ 10 กก./กล่อง

 
   
   

ภาพแสดงการแบ่งตัวของเซลล์ยีสต์

 

ความรู้เรื่องยีสต์

ยีสต์คืออะไร ?

ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็ก ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมาแต่ดั้งเดิม ยีสต์เป็นสัตว์มีรูปทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กมาก ประมาณ 5-10 ไมครอน หรือประมาณ 1/800 เท่า ของเมล็ดข้าวเท่านั้น ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน และกรดอมิโน, Nucleic Acid และอื่นๆ อันเป็นสิ่งจำเป็นต่อมนุษย์ เราเป็นผู้สามารถแยกสกัด สารอาหารดังกล่าวอันอุดมด้วย Umami ได้ มันกินน้ำตาลและปลดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแอลกอฮอล์ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมขนมปัง และเหล้า ตามลำดับ

มันกินน้ำตาลและปลดปล่อย Carbon Dioxide และ Alcohol

Alcohol จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเหล้า

     
 

ลักษณะของเซลล์ยีสต์

โครงสร้างการเจริญเติบโตของยีสต์ สารอาหารต่างๆ (Nutritions) ที่ยีสต์กินเข้าไปจะไปสันดาปกับอ๊อกซิเจนจากระบบการหายใจ (Respiration) นำไปสู่ระบบการสร้างพลังงาน (Kreb' s Cycle) ทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่ระบบการขยายพันธุ์ โดยการแบ่งเซลล์

 

ประโยชน์ของยีสต์

อุตสาหกรรมผลิตเบียร์, วิสกี้, ไวน์, บรั่นดี ฯ

ขนมปัง

Purrmann bread, Roll bread, Croissant, Baguette และอื่นๆ

Seasoning

Soy sauce, Vinegar, Bean paste, Yeast extract and so on.